R71 ИТ-решения для бизнеса на платформе 1с:Предприятие 8

R71 ИТ-решения для бизнеса на платформе 1с:Предприятие 8

Курс предназначен для подготовке к World Skills по компетенции R71 ИТ-решения для бизнеса на платформе 1с:Предприятие 8.